3.23.2011

İnsan Kaynaklarına Yön Veren Faaliyetlerin Zirvesi-1

Marmara Üniversitesinde gerçekleşen zirvenin ilk gününde çok saygın isimler ağırlandı.İlk olarak, T-Box Genel Müdürü Doğan Kaşıkçı sunumunu gerçekleştirdi. T-Box'ın kısa bir tanıtımını yaptıktan sonra öğrencilerin okul döneminde dikkat etmesi gereken konulara dikkat çekti. Önerileri genel hatlarıyla;

 • ''Aksiyon yapmak ( part-time çalışma, staj)
 • Taktiksel- Stratejik planlar yapmak
 • Alışkanlıklar edinmek
 • Farklılaşma
 • Networking
 • Pozisyonlandırma ''    oldu.
                                                 T-shirt' ü T-box :)


Oldukça güncel ve renkli örnekler sunumu keyifli hale getirdi.

İkinci sırayı Finansbank İnsan Kaynakları Stratejik Planlama İşe Alım ve Kariyer Yönetimi -Barış Yeşilyurt aldı. Sunumunda bankacılık sektörüyle Finansbank'ı harmanlayarak anlatımı güçlendiren Barış Bey, sektör seçimine karar vermenin önemini vurguladı.


Ve günün son ismi Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları Koordinatarü Ülkü Feyyaz Taktak oldu. Sunumları hazırdı fakat kendisi sohbet tadında merak edilenleri cevaplamak istedi. Bir buçuk saati de aşan güzel bir söyleşi oldu. Kendisine İk departmanı seçimiyle alakalı yöneltilen sorular da 'Makine Mühendisliği mezunuyum rakamlarla aram iyidir' demesine karşın ben bu kadar güzel konuşan eğitimci henüz tanımadım sanırım. O kadar farklı şehirler de o kadar farklı eğitimlere katıldım. Konuşmaların da ' ee ııı aaa ' vs. kullanmadan akıcı konuşan sözelci bir insana bile henüz rastlamadım. Ayrıca Türkiye de ilk 'İnsan Kaynakları Bölümü' tabelasının kendi odasına asıldığını belirtti. Yılların tecrübesi konuşmalarına öyle yansıyordu ki, zaten bildiklerini hiç hesaba katmıyorum, bir buçuk saat az geldi diyebilirim.

Teşekkürler Marmara Üniversitesi...

3.15.2011

ZAMAN YÖNETİMİZaman nedir? 'en kıt en en eşsiz', 'son derece nazik', 'temel kaynak', 'hayattaki en acımasız en katı element'...
Zaman, herkesin eşit olarak sahip olduğu, ama herkes tarafından aynı şekilde kullanılmayan, son derece değerli bir kaynaktır.


Gerçek (Objektif) Zaman: Saatin gösterdiği zaman
Psikolojik (Subjektif) Zaman : Hissedilen zaman
Biyolojik (İçgüdüsel) Zaman: Alışkanlıklara göre kurulan saattir.

Yönetsel zaman; planlama, örgütleme, yönlendirme, eşgüdüm ve denetim gibi temel öğelerden oluşan bir süreçtir.Yönetimin önemli bir fonksiyonu olan planlamada amaçlar; 'zamanı' etkin kullanmak ya da eylemlerde zamandan arttırım sağlamaktır. Bunun sonucunda maliyetler ya düşer ya da verimlilik yükselir.Yöeticileri geleceğe yönelik hedeflerini belirleyip, hedefe en yakın zamanda hangi olanak, organ ve araçlarla varabileceğini belirlemesi gerekir.


İyi bir çalışma yapmak isteyen herkes zamanını akıllıca planlamak ve kullanmak zorundadır.


Zamanı etkili kullanamamızın başlıca sebepleri; Kararsızlık, sorumsuzluk, hedeflerin planlanmaması, gereksiz toplantılar, sık ziyaretler, dağınık masa düzeni, araçların yetersizliği, yetersiz ve yeteneksiz personel, hayır diyememek, öz denetim eksikliği...Alınabilecek önlemlerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

 • Planlamaya önem verilerek,
 • Yetki devri oluşturularak,
 • Ziyaretçi zaman düzenlemesi yaparak,
 • Etkili masa düzeni oluşturularak,
 • Toplantı tekniklerini geliştirerek,
 • Zor ve sevimsiz işleri öncelikle bitirerek,
 • Mükemmelcilikten kaçınarak,
 • Yorucu ve zor işleri sabah saatlerine bırakarak,
 • İş yaparken konsantre olmak,
 • Formda olabilmek için yıllık tatilleri kulanarak,
'Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır'. Tagore


3.14.2011

TÜKENMİŞLİK
Tükenmişlik kavramı ilk kez 1974 yılında Freudenberger’ in yazdığı bir makale ile literatüre girmiştir. Freudenberger mesleki bir tehlike olarak gördüğü tükenmişliği; başarısız olma,yıpranma, aşırı yüklenme sonucu güç ve enerji kaybı veya karşılanamayan istekler sonucu bireyin iç kaynaklarında tükenme durumu” olarak tanımlamıştır.Bireylerde tükenmişliği etkileyen iş ve örgütle ilgili faktörler öncelikle iş yükükontrolödülleraidiyetadalet ve değerler olarak belirlenmektedir


Tükenmişliğin belirtileri ise duygusal boyutta; Motivasyon eksikliği, kişisel güvende azalma, aşırı şüphecilik, çabuk öfkelenme, tatminsizlik, konsantrasyon bozuklukları, zihin karışıklığı, bilişsel becerilerde güçlük yaşama olabilir.


Bedensel belirtileri; Kronik yorgunluk, enerji kaybı, uyku sorunları, nefes darlığı, mide rahatsızlıkları olabilir.


Davranışsal belirtileri ise; Ani tepkisellik ve eleştiriye karşı aşırı duyarlılık, sinirlilik, kurallar konusunda katılık, alınganlık, işle ilgilenmek yerine başka şeylerle meşgul olmak, çevre ile ilişkilerde bozulma, sürekli bir savunma ve suçlama hali olabilir.
Örgütsel boyutta alınabilecek bir takım önlemler şu şekilde sıralanabilir:

•çalışanların görev tanımlarının açık ve net olarak yapılması,

•esnek ve katılımcı bir yönetimin olması,

•işe alımlarda kişi-iş uyumuna dikkat edilmesi,

•kişisel yetersizlikleri önlemek için hizmet içi eğitimlerin yoğunlaştırılması,

•işe yeni başlayanlar için ve iş değişikliklerinde gerekli oryantasyon çalışmalarının yapılması,

•görevlerde periyodik değişimler yapılması,

•görev ve ödüllendirmede adil bir sistem kurulması, gibi sorun çözmede kalıcı mekanizmaların oluşturulması uygulanabilecek çözüm yollarındandır.

Tükenmişlik bir süreçtir. Bir gece de ortaya çıkmaz.Tükenmişlikle ilgili sinyaller doğru algılanmalı, zamanında müdahale edilmeli ve yöneticiler ile çalışanlar tükenmişlik hakkında bilgilendirilmelidir.