3.15.2011

ZAMAN YÖNETİMİZaman nedir? 'en kıt en en eşsiz', 'son derece nazik', 'temel kaynak', 'hayattaki en acımasız en katı element'...
Zaman, herkesin eşit olarak sahip olduğu, ama herkes tarafından aynı şekilde kullanılmayan, son derece değerli bir kaynaktır.


Gerçek (Objektif) Zaman: Saatin gösterdiği zaman
Psikolojik (Subjektif) Zaman : Hissedilen zaman
Biyolojik (İçgüdüsel) Zaman: Alışkanlıklara göre kurulan saattir.

Yönetsel zaman; planlama, örgütleme, yönlendirme, eşgüdüm ve denetim gibi temel öğelerden oluşan bir süreçtir.Yönetimin önemli bir fonksiyonu olan planlamada amaçlar; 'zamanı' etkin kullanmak ya da eylemlerde zamandan arttırım sağlamaktır. Bunun sonucunda maliyetler ya düşer ya da verimlilik yükselir.Yöeticileri geleceğe yönelik hedeflerini belirleyip, hedefe en yakın zamanda hangi olanak, organ ve araçlarla varabileceğini belirlemesi gerekir.


İyi bir çalışma yapmak isteyen herkes zamanını akıllıca planlamak ve kullanmak zorundadır.


Zamanı etkili kullanamamızın başlıca sebepleri; Kararsızlık, sorumsuzluk, hedeflerin planlanmaması, gereksiz toplantılar, sık ziyaretler, dağınık masa düzeni, araçların yetersizliği, yetersiz ve yeteneksiz personel, hayır diyememek, öz denetim eksikliği...Alınabilecek önlemlerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

  • Planlamaya önem verilerek,
  • Yetki devri oluşturularak,
  • Ziyaretçi zaman düzenlemesi yaparak,
  • Etkili masa düzeni oluşturularak,
  • Toplantı tekniklerini geliştirerek,
  • Zor ve sevimsiz işleri öncelikle bitirerek,
  • Mükemmelcilikten kaçınarak,
  • Yorucu ve zor işleri sabah saatlerine bırakarak,
  • İş yaparken konsantre olmak,
  • Formda olabilmek için yıllık tatilleri kulanarak,
'Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır'. Tagore


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder